Farmaceutprogrammet (Distans) 180 högskolepoäng (Distans)

Sverige behöver fler receptarier! Apoteksväsendet ska avmonopoliseras och antalet apotek kommer att öka.
Farmaceututbildningen passar dig som vill arbeta med människors hälsa. Den ger dig yrkestiteln Receptarie och du blir expert på läkemedel och kan ge människor råd om läkemedels användningsområden och effekter.

Tycker du att det är roligt att möta och prata med människor och är intresserad av hur läkemedel fungerar? Då är receptarieyrket något för dig!

Efter en veckas inledande praktik på apotek
läser du under första året grundläggande kurser i cellbiologi, kemi, biokemi och mikrobiologi. Under andra och tredje året blir studierna mer yrkesspecifika med praktiska inslag. Du får också lära dig hur läkemedel tillverkas. Under utbildningen möter du därför, förutom lektorer och
professor vid högskolan, apotekare och kliniskt verksamma läkare som föreläsare.
Rådgivning är en väsentlig del i receptariens yrkesvardag. I kursen beteende-och kommunikationsvetenskap får du därför viktiga verktyg för möten med människor.
En viktig arbetsuppgift är att verka för en rationell och ändamålsenlig användning av läkemedel. I utbildningen behandlas därför även läkemedel som används inom egenvård. Utbildningen avslutas med tio veckors examensarbete och tio veckors handledd praktik på apotek.

Yrkesliv
Receptarier arbetar framförallt på apotek och många receptarier finns här i arbetsledande position.
För närvarande är det stor brist på receptarier och kommer att vara så flera år framöver!

Examen
Utbildningen leder till två examina på grundnivå; yrkesexamen som receptarie samt en generell examen, filosofie kandidatexamen med huvudområdet farmaci. Hos Socialstyrelsen ansöker du om legitimation som receptarie. Examen om 180 hp på grundnivå ger grundläggande behörighet till program på avancerad nivå. FAKTA
Institution: Naturvetenskapliga institutionen
Kontaktperson: Ann-Christin Koch-Schmidt, Christer Berg
Antal platser:  30
Behörighet: Biologi B, Kemi B, Matematik C
Start: 2009, vecka 36

Examen: Receptarieexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet farmaci, 180 hp.

Anmkod:
HK-82298


Utbildningsplan:
Svenska

 MER INFORMATION
Kalmars Farmaceutprogram klarar Högskoleverkets krav >
Info-blad (pdf) >
Anna, student på programmet, berättar >
Fler studenter inom naturvetenskap berättar >